دستگاه جذب اتمی

۱۴۰۱-۶-۲۱ ۰۵:۴۳:۰۴ +۰۰:۰۰

طیف سنجی جذب اتمی چیست؟ طیف سنجی جذب اتمی (AAS) با استفاده از طول موج مشخص تابش الکترومغناطیسی از یک منبع نور، عناصر موجود در نمونه های مایع یا جامد را تشخیص می دهد. اصول پایه طیف‌سنجی جذب اتمی: 1- همه اتم‌ها می‌توانند نور جذب کنند. ۲- طول موج نوری که جذب می‌شود برای [...]