ستون HPLC

۱۴۰۱-۸-۱۶ ۰۹:۵۱:۲۸ +۰۰:۰۰

ستون HPLC مقدمه ستون HPLC اصلی ترین بخش دستگاه کروماتوگرافی مایع است چرا که جداسازی مواد در این قسمت صورت می گیرد. به همین دلیل بخشی از دسته بندی HPLC بر اساس نوع ستون انجام می گیرد. کروماتوگرافی فاز نرمال  معمولا از سیلیکا ژل به عنوان ماده پر کننده در ستون HPLC استفاده [...]