دربارۀ ما

شرکت منشور طب کوروش با هدف شناسایى و تامین نیاز هاى آزمایشگاه هاى علمى کشور و با تکیه بر دانش، تجربه و تخصص کادر مجرب و کارآزموده خود آماده ارائه خدمات متنوعى از قبیل فروش، کالیبراسیون، آموزش، مشاوره تخصصى، نگهدارى و تعمیرات دستگاه هاى کروماتوگرافى به صورت یکپارچه و بر اساس متدهاى علمى، به روز و بر اساس استانداردهاى بین المللى مى باشد.

این شرکت در راستاى راه اندازى بخش خدمات کالیبراسیون و احراز صلاحیت خود در سال 1397 اقدام به دریافت مجوز استاندارد از مرکز علمى تایید صلاحیت ایران در زمینه کالیبراسیون تجهیزات کروماتوگرافى نموده است.

  • واردات دستگاه های کروماتوگرافی از قبیل GC, HPLC, Spectrophotometer

  • خدمات فنی و تعمیر و نگهداری دستگاه های کروماتوگرافی

  • کالیبراسیون دستگاه های کروماتوگرافی و سایر تجهیزات آزمایشگاه