کاربرد HPLC در صنایع غذایی

در این قسمت به بررسی انواع کاربرد دستگاه کروماتوگرافی مایع با کارایی بالا یا همان دستگاه HPLC در صنایع غذایی می پردازیم:

آنالیز افزودنی های غذایی

آماده سازی نمونه:
آماده سازی نمونه شدیدا به ماده مورد نظر مورد تجزیه و تحلیل بستگی دارد. برای نمونه های کم چرب می توان از استخراج مایعات با حمام فراصوتی استفاده کرد. برای نمونه هایی با ماتریس های پیچیده تر، استخراج فاز جامد، استخراج مایع/مایع یا تقطیر با بخار ممکن است لازم باشد.

آنتی اکسیدان ها

  • آنالیز آنتی اکسیدان های طبیعی مانند ویتامین C و ویتامین E با استفاده از دستگاه HPLC
  • آنالیز میزان آنتی اکسیدان های مصنوعی مانند آنتی اکسیدان های مصنوعی روغن

نگهدارنده های مواد غذایی

استتفاده از دستگاه HPLC برای آنالیز میزان نگهدارنده ها مثل سورپیک اسید پروپیونیک اسید و بنزوئیک اسید

کاربرد HPLC در صنایع غذایی
کاربرد HPLC در صنایع غذایی

استفاده از دستگاه کروماتوگرافی مایع با کارایی بالا برای آنالیز رنگدانه ها

با توجه به اینکه نمونه های کدر به فیلتراسیون نیاز دارند، نمونه های جامد باید با آمونیاک یک دهم درصد در یک مخلوط ۵۰ درصد اتانول و آب مخلوط و پس از آن سانتریفیوژ شوند.  سپس با استفاده از روش به اصطلاح الیاف پشم استخراج انجام می شود. پس از جذب رنگ و فیلتر شدن، می توان محلول را مستقیماً به دستگاه HPLC تزریق کرد.

سایر کاربرد های دستگاه HPLC در صنایع غذایی

  • آنالیز باقیمانده سموم و حشره کش ها
  • آنالیز پروتئین ها و آمینو اسیدها، قندها، کلسترول، انواع ویتامین ها و …
  • تشخیص  مواد غذایی تقلبی
  • شناسایی و اندازه گیری  اسانس ها در خوراکی ها
  • اندازه گیری و شناسایی ترکیبات موجود در عصاره های گیاهی