حامد فراهانی

مدیر فروش شرکت منشور طب کوروش

شرکت منشور طب کوروش با هدف ارتقای سرویس دهی به بخش های آزمایشگاهی به خصوص داروسازی ها و مراکز مرتبط با سازمان غذا و داروی کشور تاسیس گردیده است. تیم فعال در این مجموعه شامل جوانانی هستند که با انگیزه و توانمندی های خود، سعی در بهبود خدمات رسانی به مشتریان ارزشمند دارند. تحقق این امر در گرو کار تیمی هست که تک تک افراد با آن آشنایی کامل دارند. اینجانب حامد فراهانی بعنوان عضوی کوچک از این خانواده، معتقدم که مدیریت خوب، شامل نشان دادن شکل انجام کار حرفه‌ای به افرادی است که آن را در سطح متوسطی پیش می‌برند و مدیریت چیزی جز انگیزه دادن به دیگر کارکنان نیست.

هنر گوش دادن موثر، برای شفاف‌سازی ارتباطات ضروری است و ارتباطات شفاف، برای داشتن موفقیت در مدیریت، لازم خواهد بود. اولین قانون مدیریت، تفویض اختیار است. قرار نیست که همه کارها را خود شما انجام دهید، امور را به دیگر پرسنل شایسته، واگذار نمایید.

بهترین مدیر یا مقام اجرایی، کسی است که به اندازه کافی حس خوب برای انتخاب افرادی مناسب برای انجام کارهایی که می‌خواهد انجام دهد، داشته باشد. چنین شخصی از مداخله در انجام کارها توسط افرادی که خود با شایستگی انتخاب کرده است، پرهیز می‌نماید.

سخنی با مدیر فروش، حامد فراهانی

سخن آخر:

افرادی را که بهتر از خودتان هستند، استخدام کنید. سپس آن‌ها را رها نمایید تا به کار خود مسلط شوند. به دنبال افرادی باشید که در پی اهداف بزرگ باشند و به فرآیندهای معمولی و روال عادی، قانع نباشند.

حامد فراهانیحامد فراهانی, مدیر فروش