طیف سنجی جذب اتمی چیست؟

طیف سنجی جذب اتمی (AAS) با استفاده از طول موج مشخص تابش الکترومغناطیسی از یک منبع نور، عناصر موجود در نمونه های مایع یا جامد را تشخیص می دهد.

اصول پایه طیف‌سنجی جذب اتمی:

1- همه اتم‌ها می‌توانند نور جذب کنند.
۲- طول موج نوری که جذب می‌شود برای هر عنصر متفاوت بوده و مختص همان عنصر است.
۳- میزان نور جذب شده مستقیماً به غلظت اتم‌های جذب‌کننده نور یا به عبارتی به غلظت عنصر مورد نظر در نمونه محلول، بستگی دارد.

اتم سازی اتمایزر

فرایند تبدیل آنالیت به اتم های آزاد گازی را گویند.معمولا آنالیت به حالت مایع است بنابراین ابتدا باید حلال زدایی و سپس اتم سازی صورت گیرد.
روش های اتم سازی:
اول: اتم سازی با فن بخار سرد  (Atomic Absorption Spectroscopy, CVAAS)
دوم: اتم سازی با فن تخلیه افروزشی (Glow Discharge, GDS)
سوم: اتم سازی شعله (Flame Atomization, FAAS)
چهارم: کوره گرافیتی (Graphite Furnace, GFAAS)

تک فام ساز یا کوره مونوکروماتور

مونوکروماتورها از این جهت بسیار مهم اند که ناحیه محدودی از طیف که مورد نظر ما است را جدا می کنند. تکفام سازها به دو دسنه منشور و شبکه  وجود دارند.

دتکتور

آشکارساز رایج در روش جذب اتمی فتومولتی پلایر(لوله های فتو تکثیرکننده) است.

دستگاه جذب اتمی
GTA 120

آشنایی با دستگاه جذب اتمی

این دستگاه دارای ۵ قسمت اساسی است:
1- منبع تابش  ۲- اتم ساز  ۳- مونوکروماتور  ۴- دتکتور  ۵- ثبات

منبع تابش

از متداول ترین منابع تابش مورد استفاده در جذب اتمی می توان به موارد زیر اشاره نمود:
هالو کاتد لامپ (لامپ کاتدی توخالی)
لامپ تخلیه بدون الکترود

ویژگی های دستگاه جذب اتمی  کوره مدل AA240Z

دستگاه جذب اتمی سری AA240Z دارای انتخاب خودکار لامپ، سیستم اتوسمپلر PSD120 می باشد که می‌تواند استانداردها و نمونه‌ها را به‌طور دقیق آماده و به لوله گرافیتی تزریق دهد.
سیستم اتو سمپلر مدل PSD120با قابلیت آماده سازی استاندارد نمونه شستشو و تزریق اتو ماتیک سبب ساده سازی و کاهش زمان آنالیز می شود.
برای جذب اتمی کوره این سیستم به طور خودکار حجم اندازه گیری شده نمونه را به کوره تحویل می دهد.
این سیستم ظرفیت 135 راه حل را فراهم می کند و آماده سازی استاندارد اتوماتیک افزودن اصلاح کننده و رقت بیش از حد را انجام می دهد.
کوره گرافیتی سری AA240Z با تصحیح پس‌زمینه Zeeman عرضی، یکنواخت‌ترین و دقیق‌ترین تصحیح را حتی برای سخت‌ترین نمونه‌های شما فراهم می‌کند. دارای چهار جایگاه لامپ هالوکاتد که برای تمام تحلیل‌های معمول سطح ردیابی، با ابزارهای نرم‌افزاری برای ساده‌سازی تحلیل شما مناسب است.
دستگاه جذب اتمی سری AA240Z د دارای اتمساز گرافیت تیوپ GTA 120 زیمان، برای عملکردی عالی با کوره گرافیت، مجهز شده و با نرم افزار مبتنی بر ویندوز کنترل می شود.
این نوع دستگاه یعنی دستگاه جذب اتمی کوره اجیلنت دارای طراحی Constant Temperature Zone (CTZ)است.
این ویژگی ها علاوه بر طولانی شدن عمر لوله گرافیت گرمایی یکنواخت را ایجاد می کند که برای تعیین دقیق آنالیز فلزات در نمونه های پیچیده ضروری است.